Απάντηση e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών σε εκ περιτροπής απασχόληση μισθωτών με τεκμαρτή ασφάλιση

Σχετικά με τον υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών στην περίπτωση τεκμαρτής ασφάλισης και ειδικότερα σε ερώτημα που τέθηκε στον ΕΦΚΑ για την ασφάλιση βοηθού κομμωτή που εργάζεται εκ περιτροπής – από πληροφορίες του e-forologia – ο ΕΦΚΑ με απάντηση του γνωστοποίησε ότι στις περιπτώσεις που υφίσταται εκ περιτροπής απασχόληση μισθωτών με τεκμαρτή ασφάλιση και εάν απασχολούνται για 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζεται στην ασφάλιση μια επιπλέον ασφαλιστέα ημέρα την εβδομάδα.

Αναλυτικά η απάντηση του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το ερώτημα περί τεκμαρτών ημερομισθίων και προσαύξησης ημερών ασφάλισης αναφέρει ότι η ασφάλιση απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, με την νομοθεσία της τεκμαρτής ασφάλισης, όπως είναι γνωστό, ορίζεται από τις διατάξεις του αρ.25 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51 (όπως ισχύει) και αρ. 18 παρ. 4, 5 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (όπως ισχύει) περί τεκμαρτών ημερομισθίων (τελευταίες σχετικές εγκύκλιοι τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: 21/05 , 14/06 , 57/07 , 32/08 , 48/09 , 10/11 , 11/12 , 10/13, Γ.Ε. 304941/18-11-2020).

Στις περιπτώσεις της εκ περιτροπής απασχόλησης μισθωτών με τεκμαρτή ασφάλιση, εξετάζεται εάν πράγματι υφίσταται η εκ περιτροπής απασχόληση (εργασία επί 8ωρο) και σε αυτήν την περίπτωση εάν απασχολούνται για 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μια επιπλέον ασφαλιστέα ημέρα την εβδομάδα.

πχ: βοηθός κομμωτή, με εκ περιτροπής 3ήμερη εργασία την εβδομάδα (Πεμ.-Παρ.-Σαβ.) και τεκμαρτή ασφάλιση:

αποδοχές ΑΠΔ = τεκμαρτό ημερομίσθιο 8ης ασφ. κλάσης – επί όσες ημέρες πραγματικά εργάζεται και με προσαύξηση ημερών (3+1) ανά εβδομάδα. Δηλ. :

Νοεμ. 2021 = 16 ημ. ασφ.

Δεκ. 2021 = 18 ημ. ασφ.

Ιαν. 2022 = 17 ημ. ασφ.

 

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον κρίνουμε σκόπιμο η απάντηση αυτή να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και να δημοσιευθεί, καθώς είναι μία χρήσιμη διευκρίνιση.

Σχολιάστε

*