Επιδοτήσεις έως 75% για παραγωγή αιθέριων ελαίων

logo2

Επιδοτήσεις έως 75% για παραγωγή αιθέριων ελαίων

Επιδοτήσεις για μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων προωθεί το νέο πρόγραμμα μεταποίησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2016.

Μέσω του νέου χρηματοδοτικού μέτρου μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστό έως και 75% όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις που θέλουν να μεταποιούν και να εμπορεύονται φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Χρηματοδοτούνται η δημιουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και της φορολογικής νομοθεσίας).

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

  • τη κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.
  • τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
  • την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
  • την απόκτηση πιστοποιητικών (όπως ISO, HACCP).
  • τις δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων).
  • τις μελέτες, τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, την έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), τις άδειες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού.
  • τις γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Σχολιάστε

*