Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

image

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.
Το Γραφείο μας  διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

Επίσης αναλαμβάνουμε όλο το λογιστικό και φοροτεχνικό μέρος ώστε η επιχείρησή σας να είναι καθ’ όλα ενημερωμένη σε οποιοδήποτε δοιηκητικό ή επιτόπιο έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές για την επαλήθευση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας……………………………..!!!!!!!!!