Επικοινωνία με ΟΑΕΕ

Για επικοινωνία με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, θα βρείτε τα στοιχεία στον παρακάτω τηλεφωνικό κατάλογο:

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ: 210 3666004

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για θέματα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών: 210 3252636 και φαξ 210 5240559