Κορρές: Σε 45 μήνες οι αμοιβές της διοίκησης έφθασαν τα 5,2 εκατ. ευρώ και οι ζημίες 8,5 εκατ. ευρώ!

Φέτος όμως φαίνεται ότι έρχεται νέο ρεκόρ καθώς στο εννεάμηνο καταβλήθηκαν αμοιβές 1,16 εκ ευρώ από 906 χιλιάδες πέρυσι που μεταφράζεται σε αύξηση 28%
Οι ζημίες το 2014 δεν ήταν ευκαταφρόνητες για τρίτη συνεχή χρονιά στον Κορρέ και δεν είναι βέβαιο ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί στο 2015 καθώς στο τέταρτο τρίμηνο τα τρία προηγούμενα έτη επήλθαν σημαντικές ανατροπές.
Στο εννεάμηνο της φετινής χρονιάς τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ήταν 1,5 εκ ευρώ από ζημίες 439 χιλιάδες την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Το 2014 η εταιρία είχε έσοδα 50 εκ ευρώ και καθαρή ζημία 2,186 εκ ευρώ
Το 2013 οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν σε ενοποιημένη βάση 4,507 εκ Ευρώ με τζίρο 39,5 εκ ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάλι ζημίες 4,177 εκ ευρώ με τζίρο 40,034 εκ ευρώ.
Αυτό όμως δεν φαίνεται να πτόησε τους διοικούντες των οποίων οι αμοιβές αυξήθηκαν (κρατηθείτε) κατά ποσοστό 62% περίπου.
Συγκεκριμένα τα βασικά διοικητικά στελέχη του ομίλου έλαβαν το ποσό των 1,614 εκ ευρώ από 999 χιλιάδες την προηγούμενη χρήση.
Το πάρτι συνεχίστηκε και το 2014 όπου οι αμοιβές διαμορφώθηκαν ναι μεν χαμηλότερα του 2013 όπου είχαν εκτιναχθεί αλλά τα 1,41 εκ ευρώ. Φέτος όμως φαίνεται ότι έρχεται νέο ρεκόρ καθώς στο εννεάμηνο καταβλήθηκαν αμοιβές 1,16 εκ ευρώ από 906 χιλιάδες πέρυσι που μεταφράζεται σε αύξηση 28%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2013 δεν έφταναν οι αμοιβές που έλαβαν τα διοικητικά στελέχη και αποφάσισαν και stockoptions με τιμή τα 0,39 ευρώ ως επιβράβευση φαίνεται των αποτελεσμάτων του ομίλου ενώ η τιμή της μετοχής όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις ήταν 3,29 ευρώ με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης του 2013 με το ποσό των 395 χιλιάδων Ευρώ.
Κατά τα λοιπά μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι διενεργούνται σημαντικού ύψους προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ειδικά την τελευταία διετία.
Στο εννιάμηνο του 2015 οι απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού αυξάνονται κατά 2,6 εκ ευρώ ενώ την ίδια στιγμή γίνονται προβλέψεις 600 χιλιάδων περίπου ποσοστό υψηλό σε σχέση με την αύξηση των απαιτήσεων του ομίλου.
Άξιο προσοχής είναι επίσης το γεγονός ότι τα 2014 η εταιρία έχει υποχρεώσεις προς θυγατρικές προμηθευτές 2,3 εκ ευρώ και μέσα σε 9 μήνες γίνεται 400 χιλιάδες ενώ οι πωλήσεις προς θυγατρικές αυξάνονται κατά 1,6 εκ ευρώ και οι απαιτήσεις κατά 2 εκ Ευρώ περίπου.
Επιπλέον η εταιρία ενισχύεται από τη διάθεση εμπορικών σημάτων με έκτακτα έσοδα και ουχί επαναλαμβανόμενα.

Νίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr

Σχολιάστε

*