ΝΣΚ: Χωρίς υποχρέωση για κοινή φορολογική δήλωση τα ζευγάρια με Σύμφωνο Συμβίωσης

ΝΣΚ: Χωρίς υποχρέωση για κοινή φορολογική δήλωση τα ζευγάρια με Σύμφωνο Συμβίωσης

Εκτός της υποχρέωσης υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης τίθενται σύμφωνα με γνωμοδότηση (21/2014) του Β’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συμβίωσης.Απαντώντας σε ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών, το ΝΣΚ έκρινε ότι “δεν παρέχεται έδαφος αναλογικής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας για τους συζύγους φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά, αποκλειόμενης της διασταλτικής ερμηνείας ή της αναλογικής εφαρμογής τους στους συμβίους του συμφώνου συμβίωσης”. “Κατ’ ακολουθίαν”, αποφαίνεται το Β΄τμήμα του ΝΣΚ “τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος”.

Το ανώτατο δικαστήριο, επικαλείται την εισηγητική έκθεση του νόμου σύμφωνα με την οποία “οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο έχουν ως αφετηρία την αρχή ότι στην ελεύθερη συμβίωση επικρατεί η ελευθερία της βούλησης των προσώπων , και όχι ο θεσμικός χαρακτήρας, όπως συμβαίνει στο γάμο”.

Η αρχή αυτή, όπως επισημαίνεται στην γνωμοδότηση έχει ως συνέπεια ” ο /η σύζυγος από τον γάμο να μην εξομοιώνεται με τον/την σύμβιο/α του συμφώνου συμβίωσης, ούτε υπάρχει νομοθετική βούληση της κατά κανόνα αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για το γάμο στα πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης”.

30/3/2016
Πηγή : www.euro2day.gr

Σχολιάστε

*