Οι Γερμανοί των Media markt με ζημίες 120 εκ επιμένουν Ελλάδα και προκαλούν ερωτηματικά

Οι Γερμανοί των Media markt με ζημίες 120 εκ επιμένουν Ελλάδα και προκαλούν ερωτηματικά


Οι Γερμανοί των Media markt με ζημίες 120 εκ επιμένουν Ελλάδα και προκαλούν ερωτηματικά

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Media Markt στην Ελλάδα για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30/09/2015 εκτιμά ότι εμφανίζει σημαντικότατη μείωση ζημιών
Στο απίστευτο ποσό των 119 εκ ευρώ έχουν φτάσει οι συσσωρευμένες ζημίες του ομίλου Media Markt στην Ελλάδα από την έναρξη της παρουσίας της στην ελληνική αγορά δηλαδή σε 12 χρόνια γεγονός που γεννά το ερώτημα γιατί ένας πολυεθνικός όμιλος επιμένει χωρίς να έχει κέρδη.
Ή μήπως έχει αλλά δεν εμφανίζει. Σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτα σαφής απάντηση αν και φαίνεται πως η γερμανική πολυεθνική εφάρμοσε στο παρελθόν συστηματικά την τακτική της λειτουργίας με κεφάλαια τρίτων ενώ την ίδια στιγμή τα κέρδη της ροκανίζονταν από τις δανειακές σχέσεις με τη μητρική εταιρία.
Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της στις 30/9/20124 έχει ίδια κεφάλαια μόλις 2,9 εκ Ευρώ και υποχρεώσεις κατά συντριπτικό ποσοστό σε προμηθευτές 48 εκ Ευρώ.
Κι αυτό όταν στις 14 Ιανουαρίου του 2014 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 74 εκ Ευρώ η οποία κάλυψε ζημίες και αρνητικά ίδια κεφάλαια πολλών ετών.
Βέβαια στον ισολογισμό εμφανίζονται και χρεωστικοί τόκοι 2,8 εκ Ευρώ περίπου, στοιχεία που είναι θαύμα αν κάποιος δει ότι δεν υπάρχουν τραπεζικές υποχρεώσεις και σχεδόν μηδενικές ενδοομιλικές. Βέβαια οι ενδοομιλικές μπορούν να κρυφτούν επιμελώς αν ο λογαριασμός κλείσει λίγο πριν τη δημοσίευση ισολογισμού και ανοίξει λίγο μετά ειδικά μάλιστα αν ο ορκωτός δεν ασχολείται με … τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Media Markt στην Ελλάδα για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30/09/2015 εκτιμά ότι εμφανίζει σημαντικότατη μείωση ζημιών και ο τζίρος της θα είναι ίδια επίπεδα με την προηγούμενη οικονομική χρήση που είχε διαμορφωθεί στα 186 εκατ. ευρώ. Βέβαια αποτελεί ερώτημα πως ορίζεται η σημαντική μείωση των ζημιών δεδομένου ότι πέρυσι οι ζημίες ξεπέρασαν τα 8 εκ Ευρώ.
Η εταιρία πάντως για να μην έχει θέματα με το νόμο περί ανωνύμων (2190) θα πρέπει να δείξει ζημίες κάτω των 2 εκ Ευρώ αλλιώς θα πρέπει αν εφαρμοστεί ο νόμος στην Ελλάδα να κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Στο παρελθόν βέβαια ουδέποτε οχλήθηκε παρ ότι είχε σοβαρότερα προβλήματα και λειτουργούσε με άλλο καθεστώς όπου κάθε κατάστημα ήταν και ΑΕ ενώ υπήρχε και άλλη εταιρία που έπαιζε το ρόλο του προμηθευτή.
Το εξωφρενικό είναι ότι το 2013 έγινε συγχώνευση 11 εταιριών προέκυψαν μετά τη συγχώνευση ζημίες ύψους 55 εκ Ευρώ λόγω εκτάκτων ζημιών 44 εκ Ευρώ!!!

Νίκος Καρούτζος

Σχολιάστε

*