Παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τη Λάρκο

Παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τη Λάρκο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αποτυχία συμμόρφωσης με δυο αποφάσεις της Κομισιόν, από το 2014 και το 2012, που διέταζαν την χώρα να ανακτήσει τις ασύμβατες κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν στην ΛΑΡΚΟ και στην Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα κράτη μέλη πρέπει να ανακτούν ασύμβατες κρατικές ενισχύσεις εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι αποφάσεις της Κομισιόν, που συνήθως είναι τέσσερις μήνες. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι οι καθυστερήσεις στην ανάκτηση παράνομων επιδοτήσεων διαιωνίζουν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που δημιουργεί η ενίσχυση.

Η ΛΑΡΚΟ είναι κρατική μεταλλευτική εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες για αρκετά χρόνια. Από το 2008 μέχρι το 2011, έλαβε διάφορες κρατικές εγγυήσεις και το Κράτος συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας το 2009.

Τον Μάρτιο του 2014 η Κομισιόν βρήκε ότι, απουσία ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης που θα ήταν ικανό να εξασφαλίσει την επιστροφή της εταιρείας στη βιωσιμότητα, τα μέτρα αυτά στρέβλωσαν τον ανταγωνισμό στην Ενιαία Αγορά χωρίς να προωθούν έναν στόχο κοινού συμφέροντος και παραβίαζαν τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η απόφαση απαιτούσε η Ελλάδα να ανακτήσει το αδικαιολόγητο πλεονέκτημα των περίπου 136 εκατ. ευρώ από την ΛΑΡΚΟ, η οποία πάνω από δυο χρόνια μετά την λήψη της δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.

Από την άλλη πλευρά, η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, μια από τις μεγαλύτερες κλωστοϋφαντουργίες της Ελλάδας, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Από το 2007 μέχρι το 2009, οι Ελληνικές αρχές χορήγησαν κρατική εγγύηση και αναδιάρθρωσαν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης.

Τον Φεβρουάριο του 2012, η Κομισιόν βρήκε πως τα μέτρα αυτά έδωσαν στην Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ένα αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα χωρίς να αποκαθιστούν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ελλάδα διετάχθη να ανακτήσει περίπου 37 εκατ. ευρώ από την εταιρεία.

Τον Ιούλιο του 2012 η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ξεκίνησε διαδικασίες ρευστοποίησης. Τον Δεκέμβριο του 2015 η Ελλάδα αποφάσισε να «παγώσει» τη διαδικασία αυτή, με στόχο να επανενεργοποιήσει τις δραστηριότητες της εταιρείας, χωρίς να έχει ανακτήσει την ασύμβατη ενίσχυση.

Πηγή: www.euro2day.gr

Σχολιάστε

*