Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από φέτος και μέχρι το 2019

Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από φέτος και μέχρι το 2019

Σε βασικό κλειδί για τη δημοσιονομική προσαρμογή του συνταξιοδοτικού συστήματος εξελίσσεται το ΕΚΑΣ, που καταργείται σταδιακά από φέτος και μέχρι το 2019, και μάλιστα με τη μεγαλύτερη μείωση να επιβάλλεται εντός του επόμενου έτους. Με βάση τα σχετικά άρθρα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, για το τρέχον έτος εισάγονται νέα μειωμένα εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, εντός του 2016 το επίδομα θα χάσουν περίπου 120.000 συνταξιούχοι που εισπράττουν σήμερα τα 30 ευρώ καθώς και αρκετοί από όσους παίρνουν τα 230 ευρώ. Ειδικότερα, χάνουν το επίδομα από φέτος όσοι έχουν πάνω από (εισοδήματα προηγούμενου φορολογικού έτους):

• 7.972 ευρώ καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (εξαιρούνται σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου, τρομοκρατίας και προνοιακά βοηθήματα).

• 8.884 ευρώ ετήσιο ατομικό φορολογητέο.

• 11.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο.

• 664 ευρώ ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Για συνολικό εισόδημα από συντάξεις μισθούς, ημερομίσθια κ.λπ. μέχρι 7.216 ευρώ το επίδομα είναι 230 ευρώ μηνιαίως. Για εισόδημα από 7.216 μέχρι 7.972 το ΕΚΑΣ καταβάλλεται κλιμακωτά ως εξής:

• Από 7.216 και μέχρι 7.518 ευρώ – ΕΚΑΣ 172,50 ευρώ.

• Από 7.519 και μέχρι 7.720 ευρώ – ΕΚΑΣ 115 ευρώ.

• Από 7.721 και μέχρι 7.972 ευρώ – ΕΚΑΣ 57,50 ευρώ.

Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, στο οποίο καταβάλλεται το επίδομα, δεν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο ποσό του επιδόματος.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.

Για τους αγρότες που θα συνταξιοδοτηθούν έως το 2030 προβλέπεται μακρά μεταβατική περίοδος προκειμένου να καταργηθεί η «προνοιακή» σύνταξη και να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου το νέο σύστημα με την εθνική και την ανταποδοτική. Κατά την περίοδο αυτή, οι αγροτικές συντάξεις θα υπολογίζονται ως εξής: όσοι φύγουν εντός του 2017 θα πάρουν σύνταξη κατά 93,80% με τον παλιό τρόπο και κατά 6,20% από το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Για όσους φύγουν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αυξάνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60% και 93,30% αντίστοιχα.

20/4/2016
Πηγή : www.kathimerini.gr

Σχολιάστε

*