Στον νόμο Κατσέλη και ρυθμιζόμενες οφειλές υπό προϋποθέσεις

Στον νόμο Κατσέλη και ρυθμιζόμενες οφειλές υπό προϋποθέσεις

Τη δυνατότητα να εντάξουν στον νόμο Κατσέλη και τις ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με την προϋπόθεση βέβαια να έχουν και οφειλές προς τις τράπεζες.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο που απέστειλε στην Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή των ΑΝΕΛ Ν. Νικολόπουλου.

Ο ίδιος επικαλείται νομολογία για το θεσμικό πλαίσιο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και συγκεκριμένα για την έννοια «μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής» – που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση υπαγωγής στις διατάξεις: «Προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι ?μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών?, κατά την έννοια του νόμου, συντρέχει όχι μόνο στις περιπτώσεις που έχει παύσει η εξυπηρέτηση κάθε χρέους, αλλά και στις περιπτώσεις που καταβάλλονται μερικά μόνο χρέη, όταν η μερική καταβολή οφείλεται σε αδυναμία του οφειλέτη για εξόφληση όλων των χρεών του».

Τη σχετική δυνατότητα, δηλαδή της ένταξης οφειλετών στον ν. Κατσέλη και για τα ρυθμισμένα χρέη τους προς το Δημόσιο, περιγράφει και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015: «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφειλές του, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ». Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο το 2015 με την πρώτη τροποποίηση του νόμου Κατσέλη, δόθηκε η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς αίτηση να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης στα Ειρηνοδικεία, αλλά και να συμπεριλάβουν και χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορεί να είναι οι μόνες για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο θα ζητά τη ρύθμιση μέσω του Ειρηνοδικείου. Θα πρέπει να είναι μαζί με χρέη προς τις τράπεζες. Τα χρέη προς το Δημόσιο δεν πρέπει να έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί τον τελευταίο χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης, αλλά και να μην έχουν δημιουργηθεί από αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαριά αμέλεια, να μην είναι πρόστιμα ή χρηματικές ποινές και να μην αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου. Με βάση τον χρονικό περιορισμό της βεβαίωσης των οφειλών (τελευταίο χρόνο πριν την κατάθεση της αίτησης) ο κ. Αλεξιάδης με το σχετικό του έγγραφο διευκρινίζει πως χρέη από ΕΝΦΙΑ του 2015 ή τέλη κυκλοφορίας του 2016 δεν μπορούν να περιληφθούν σε φετινές αιτήσεις υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη.

12/1/2016
Πηγή : www.imerisia.gr

Σχολιάστε

*