Στο μισό το πρόστιμο στις δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επομένων, με υποβολή από 31/12/2014 έως 29/7/2016

Στο μισό το πρόστιμο στις δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επομένων, με υποβολή από 31/12/2014 έως 29/7/2016

Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής ψηφίστηκε η διάταξη για την υποβολή δηλώσεων ακινήτων Ε9.

Στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες το βράδυ ορίζεται ότι για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31/12/2014 μέχρι και την 29/7/2016, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής μειώνεται στο μισό. Θυμίζουμε ότι με την αρχική διατύπωση του Σχεδίου Νόμου οριζόταν ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις παραπάνω περιπτώσεις.

Δείτε τη σχετική διάταξη με τη σχετική αλλαγή:

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Στο τέλος της παρ.9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, δεν επιβάλλεται  μειώνεται στο μισό το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α΄179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση.”

Σχολιάστε

*