Συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφάλιστων από τους Δήμους

logo

Συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφάλιστων από τους Δήμους

Με την απόφαση Δ.23/οικ.11753/928, το υπουργείο Εργασίας ορίζει ότι κατόπιν της δημοσίευσης του Ν.4368/2016 και μέχρι την έκδοση της νέας ΚΥΑ που θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ.5 του άρθρου 33 αυτού «Υγειονομική κάλυψη ανασφαλίστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»., συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων από τις  Υπηρεσίες των Δήμων όλης της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της  ΚΥΑ 139491/2006.

11/3/2016

Σχολιάστε

*