Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας

Πίνακας Εφοριών Ν. Ευβοίας

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΚΥΜΗΣ

Κύμη Ευβοίας (τ.κ. 340 03)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΥΜΗΣ – ΚΑΡΥΣΤΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (15/12/2015 8:27:40 πμ)
E-mail [email protected]
FAX 2222351126
Αυτοκίνητα 2222351110
Βεβαίωση 2222351114
Διαγραφές 2222351115, 2222351113
Διαχείριση 2222351125
Διπλότυπα 2222351116, 2222351117
Εισόδημα 2222351104, 2222351105, 2222351107
Ενημερότητες 2222351116, 2222351117
Εξοδα 2222351118
Επιστροφές 2222351115, 2222351113
Εσοδα 2222351114
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2222351111
Κεφάλαιο 2222351120, 2222351121, 2222351124
Μητρώο 2222351109
Προϊστάμενος 2222351102
Πρωτόκολλο 2222351108
Τ. Π. και Δανείων 2222351125
Τεχνική Διαχείριση 2222351125
Τηλεφωνικό κέντρο 2222351100, 2222351101
Φ.Π.Α. 2222351112

Κορυφή

ΛΙΜΝΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΙΜΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δημάρχου Σκούρα Δύο Δένδρα- Δοκός Xαλκίδα (τ.κ. 341 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ και ΛΙΜΝΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (15/12/2015 8:27:41 πμ)
E-mail [email protected]
FAX 2221353109
Αυτοκίνητα 2221353166
Βεβαίωση 2221353110
Γραμματεία 2221353196
Διαχείριση 2221353178
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2221353141, 2221353142, 2221353143, 2221353144, 2221353145, 2221353146, 2221353147, 2221353148, 2221353149
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2221353140
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2221353190
Διπλότυπα 2221353188
Εισόδημα 2221353150, 2221353151, 2221353152, 2221353153, 2221353154, 2221353155, 2221353156, 2221353157, 2221353158, 2221353159
Εκδοτήρια 2221353188
Ελεγχος 2221353121, 2221353122, 2221353123, 2221353124, 2221353125, 2221353126, 2221353127, 2221353128, 2221353129, 2221353130, 2221353131, 2221353132, 2221353133, 2221353134
Ελεγχος Προϊστάμενος 2221353120
Ενημερότητες 2221353181
ΕΝΦΙΑ 2221353179
Εξοδα 2221353180
Επιμελητής 2221353189
Επιστροφές-Διαγραφές 2221353182, 2221353183, 2221353184, 2221353185, 2221353186
Εσοδα Προϊστάμενος 2221353187
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2221353136, 2221353137, 2221353138
Κεφάλαιο 2221353170, 2221353171, 2221353172, 2221353173, 2221353174, 2221353175
Λογιστικό 2221353111, 2221353119
Μητρώο 2221353191, 2221353192, 2221353193, 2221353194, 2221353195
Προϊστάμενος 2221353102
Πρωτόκολλο 2221353100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2221353197
Ταμείο 2221353114
Τηλεφωνικό κέντρο 2221353100
Υποδιευθυντής 2221353103
Φ.Π.Α. 2221353160, 2221353161, 2221353162, 2221353163, 2221353164, 2221353165