Το Νομοσχέδιο με τις διατάξεις για τις φορολογικές δηλώσεις όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Το Νομοσχέδιο με τις διατάξεις για τις φορολογικές δηλώσεις όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Δείτε το τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας :α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε από την Βουλή χθες το μεσημέρι εδώ.

Σχολιάστε

*