ΤΤΕ Στα 1,2 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

ΤΤΕ

Στα 1,2 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Στα 1,2 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

 

Στα 1,2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας, σημειώνοντας πτώση 278,4 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2014.

Η βελτίωση του ισοζυγίου, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντιστάθμισε τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε κατά 108 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Νοεμβρίου του 2014, ως αποτέλεσμα κυρίως του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για καύσιμα. Επίσης, περιορίστηκαν σημαντικά και οι συναλλαγές που αφορούν αγοραπωλησίες πλοίων, εφόσον δεν ήταν δυνατή η καταγραφή τους, στο βαθμό που οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν εκτός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.  Πάντως, οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων ήταν αυξημένες σε σχέση με το Νοέμβριο του 2014.

Συνολικά, παρατηρήθηκε μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών, αλλά οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές.   Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 192,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κατά κύριο λόγο θαλάσσιων).

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρουσίασαν αξιόλογη άνοδο (16%) σε σχέση με αυτή που παρατηρήθηκε το Νοέμβριο του 2014 (1,5%), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασε μείωση κατά 4%. Τέλος, το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε σημαντική βελτίωση.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση κατά 18,6%, μεγαλύτερη από εκείνη των αντίστοιχων εισαγωγών (12,7%), και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 84,6 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρό πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον ίδιο μήνα του 2014 (βελτίωση κατά 301,8 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους και μερίσματα. Παράλληλα, περιορίστηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, λόγω μείωσης του ελλείμματος των τρεχουσών μεταβιβάσεων μεταξύ γενικής κυβέρνησης και Ε.Ε.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο εμφάνισε πλεόνασμα 911,7 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές.

Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 8,4%, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 14,0%. Την ίδια περίοδο, τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 4,5 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 4,6%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 5,9%.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων 

Το Νοέμβριο του 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 190,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 295,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Νοεμβρίου του 2014, λόγω του περιορισμού των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την Ε.Ε. προς τη γενική κυβέρνηση. Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ, κατά 413,3 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Σχολιάστε

*