Υπ.Οικ.: Παράταση υποβολής αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014

Υπ.Οικ.: Παράταση υποβολής αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014

Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται έως και τις 22.02.2016 η προθεσμία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση των, κατά τις διατάξεις της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1022/2014, αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014.

Σχολιάστε

*