Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του για υποβολή ΑΠΔ

Με την εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019, που ισχύει από 30/10/2019 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και της υπ’ αριθμ. 53026/4585/14-11-2019 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις για την
Read More

Νέα πρόστιμα και κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΣΕΠΕ

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, για την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και τον καθορισμό ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας(ΣΕΠΕ). Σύμφωνα με την υπουρ
Read More

Διευκρινίσεις για την υποχρέωση αναγγελίας του προσωπικού που απασχολείται σε οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με τους υπόχρεους εφαρμογής της αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά με την «Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου», το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την Αρ.Πρωτ.: οικ. 5
Read More

Υπαγωγή των υγειονομικών στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016

Σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/44797/1191/25-11-2019 οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεσή τους από το άρθρο 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης. Ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως π
Read More

Το νέο έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Εργασίας με Αριθμ. 54286/Δ1.17642/27-11-2019 με τίτλο “Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισ
Read More

Η απόφαση για την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ.

Με την με Αριθμ.: Β/7/οικ.53026/4585/27-11-2019 απόφαση του Υπ.Εργασίας ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.). Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου 1. Το
Read More

Προς ένα νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών – Μέρος ΙΙ

Ανδρέα Π. Κουτσόλαμπρου Προέδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, Συμβούλου Δ.Σ.Α. Προϊσταμένου Τμήματος Μη Μισθωτών Δ.Ν.Υ. ΕΦΚΑ Παρατηρήσεις επί προτεινομένων λύσεων – και μια σημαντική λεπτομέρεια για τις 120 δόσεις Με πρόσφατο άρθρο μου είχα διατυπώσει κάποιες ιδέες και προτάσεις γ
Read More

Το πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση διαλείμματος στους μισθωτούς

Με αφορμή τα αναφερόμενα στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 48320/1199/2019 με θέμα «Πληροφορίες για το διάλειμμα», επισημαίνονται τα εξής. 1. Το γενικό πλαίσιο περί χορήγησης διαλείμματος εργασίας Η γενική ρύθμιση περί χορήγησης διαλείμματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, του ΠΔ88/1
Read More

Το πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση διαλείμματος στους μισθωτούς

  Με αφορμή τα αναφερόμενα στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 48320/1199/2019 με θέμα «Πληροφορίες για το διάλειμμα», επισημαίνονται τα εξής. 1. Το γενικό πλαίσιο περί χορήγησης διαλείμματος εργασίας Η γενική ρύθμιση περί χορήγησης διαλείμματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, του
Read More

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα οικοδομοτεχνικά έργα και την καταχώρηση του προσωπικού τους στο Εργάνη

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση, η Υπουργική Απόφαση με την οποία, σύμφωνα με το σχετικό ΔΤ του υπουργείου, μπαίνει τάξη, για πρώτη φορά, στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, ιδιωτικά και δημόσια, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής στην Εργάνη
Read More