Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ για τις προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και την κοινοποίηση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 31/3/2020 ΠΝΠ: 1. Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αναστέλλ
Read More

15 χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τους «Φορολογικούς Κατοίκους Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή

1. Οι «Φ. Κ. Ελλάδας» έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τα εισοδήματα που αποκτούν σε άλλη χώρα; Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του, πο
Read More

Η επιβολή φόρου μερισμάτων 5% ή 10% ανάλογα με τον χρόνο διανομής

Από τη σημαντική εγκύκλιο της Διοίκησης, επισημαίνουμε τα εξής: · Είναι γνωστό ότι ο συντελεστής φορολογίας επί μερισμάτων μειώθηκε από 10% σε 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201). · Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για τα εισοδήματα
Read More

Οδηγίες και παραδείγματα σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με την Α.1008/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίστηκε το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογη
Read More

Ανακοινώθηκαν τα στατιστικά κατώφλια 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 ως τροποποιηθείς ισχύει, άρθρο 7 και 10 τα στατιστικά κατώφλια, τα οποία ισχύουν από 1/1/2020 έως 31/12/2020, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat διαμορφώνονται
Read More

Κλίμακες – Συντελεστές φορολογίας 2019

Επιμέλεια : Επιστημονική ομάδα κόμβου Παραθέτουμε κατωτέρω τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για το εισόδημα του 2019 (δηλώσεις που θα υποβληθούν εντός του 2020) . Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων καθορίζεται με τις διατάξεις του Κώδικ
Read More

Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020

Με το Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/17-12-2019 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020. Αναφορικά με την πε
Read More

Διευκρινίσεις από το Υπ.Οικονομικών για τις νέες διατάξεις για τα Εταιρικά οχήματα

Στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο ψηφίστηκε την 6/12/2019 περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 4), με την οποία αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε είδος, με τη μορφή του
Read More

Αλλαγές στα άρθρα 22 και 23 του Ν.4172/2013 περί έκπτωσης δαπανών

Με το Σχέδιο Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», που τέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, τροποποιούνται και προστίθενται διατάξεις του Ν.4172/2013 που αφορούν την έκπτωση δαπανών κατά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα: Α. Με το άρ
Read More

Πλήρης Οδηγός για τα Τεκμήρια και τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης: «Πότε, πού και πώς επιβάλλεται»

Μενέλαος Παπαποστόλου, Οικονομολόγος, ΜΒΑ, MSc in Fin. & Inf. Systems, Γ.Γ. Εφοριακών Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής Με αφορμή την εξαγγελία για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης που θα συμπαρασύρει και τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, παραθέτουμε έναν αναλυτικό και πλήρη ο
Read More